Vergaderagenda / Notulen / Opnames Openbaar commentaar
Proclamaties en resoluties Bios bestuurslid

Over de Gezondheidsraad   

De Larimer County Board of Health (BOH) bestaat uit vijf vrijwillige inwoners van Larimer County die door de Larimer County Board of County Commissioners zijn benoemd voor een gespreide termijn van vijf jaar. De Larimer County Board of Health is het bestuursorgaan van het Larimer County Department of Health and Environment (LCDHE). De Board of Health is verantwoordelijk voor het goedkeuren van het lokale vijfjarige plan voor verbetering van de gemeenschapsgezondheid, het verstrekken van advies aan de directeur volksgezondheid, het beoordelen van vergoedingen ter compensatie van de kosten voor milieugezondheidsdiensten, het aannemen van milieugezondheidsregels en het goedkeuren van de begroting van LCDHE.

Aantal leden: 
5
Termijn lengte: 
5 Years
Organisatie type: 
Board
Tijdsverbintenis: 
2-3 uur per maand
Voldoet aan: 

Vergaderingen

BOH-vergaderingen worden gehouden op de derde donderdag van de maand van 3 tot 6 uur op het Larimer County Department of Health and Environment, 00 Blue Spruce Dr, Fort Collins.

De tijd, datum en locatie van vergaderingen kunnen worden gewijzigd. Wijzigingen worden vermeld op de vergadering agenda een week vóór de vergadering geplaatst. De bijeenkomsten zijn openbaar.

Bestuursleden

Naam Termijn Start Einde termijn
Bernard Birnbaum
07/01/2021
06/30/2026
Christy Bush
President
07/12/2022
06/30/2027
Brian Del Grosso
Vice President
07/01/2019
06/30/2024
Tony J. Van Goor
01/05/2021
06/30/2025
Heide stuw
07/11/2023
06/30/2028
commissaris contactpersoon: 
Personeelscontactpersoon: 
Administrative Contact: