1. De brief moet op briefpapier van het bedrijf staan
  2. Datum (in de afgelopen 30 dagen)
  3. Dealernummer of Lienholder ID-nummer (indien van toepassing)
  4. Geef aan wat de agent namens het bedrijf mag doen
  5. Naam van de gemachtigde(n)
  6. Handtekening van de bedrijfsvertegenwoordiger (moet iemand anders zijn dan de bevoegde persoon)
  7. Origineel, gefaxt of fotokopie is acceptabel