Houtachtige biomassa wordt gedefinieerd als het bijproduct van bosbeheer, herstel en behandelingen voor de vermindering van gevaarlijke brandstoffen, maar ook als het product van rampen, waaronder bomen en houtachtige planten (takken, toppen, naalden, bladeren en andere houtachtige delen, gekweekt in een bos, bosgebied, weiland of stedelijke/gemeenschapsomgeving). 

Behandelingen voor bosbeheer en het beperken van natuurbranden worden om verschillende redenen uitgevoerd, waaronder het verminderen van het risico en het beperken van het gevaar van natuurbranden. De hoeveelheid houtachtige biomassa die door deze behandelingen wordt gegenereerd, kan soms het vermogen om deze behandelingsinspanningen uit te voeren belemmeren. Deze resulterende "aansprakelijkheidsbiomassa" heeft invloed op de efficiëntie en effectiviteit van dit werk, vooral wanneer dit werk in een hoger tempo en op grotere schaal plaatsvindt.

Woody Biomassaonderzoek

Larimer County werkt samen met een adviesorganisatie om de uitdagingen met aansprakelijkheidsbiomassa te onderzoeken en een rapport op te stellen dat een genuanceerd inzicht geeft in de lokale uitdaging, mogelijke oplossingen identificeert en een uitvoerbare strategie biedt voor de lokale implementatie in Larimer County in de toekomst.

Gedurende de looptijd van het project zullen we de uitdaging voor biomassa en de mogelijke oplossingen meten, analyseren en evalueren, met behulp van een uitgebreid evaluatiekader. Het project begon in april 2024 en het is ons doel om binnen een jaar een gedetailleerd rapport met geïdentificeerde actiestrategieën af te ronden.

Bekijk de kick-offpresentatie van het project.

Evaluatie Kader

01 - Effectiviteit
  • Hoeveel houtbiomassa wordt gebruikt/afgegooid (volume, gewicht, etc.)?
  • Hoeveel biomassa heeft deze specifieke gebruiks-/verwijderingsoplossing effect?
02 - Impact op het algemeen belang
  • Wat is het directe en indirecte potentieel voor koolstofvastlegging en/of de gegenereerde emissies?
  • Wat zijn de bijkomende voordelen voor het klimaat, de beperking van natuurbranden, de gezondheid van de bossen, de lokale economie en het potentieel om achtergestelde gemeenschappen te betrekken?
Cirkel die het evaluatiekader illustreert, van 1 tot en met 5 en weer terug.
05 - Efficiëntie
  • Wat is het geschatte rendement op de investering (ROI) op productniveau?
  • Wat is het geschatte bereik van de benodigde kapitaalinvesteringen op hoog niveau?
04 - Schaalbaarheid
  • Op welke schaal past deze oplossing het beste (dwz individueel project, wijk, landelijk, buiten de provinciegrenzen)?
  • Wat zijn de huidige en potentiële markteisen voor eindproducten?
03 - Gereedheid
  • Is dit een oplossing voor de korte of lange termijn?
  • Wat zijn potentiële implementatie-uitdagingen (dwz kosten, logistiek, wettelijke vereisten, vergunningen, beleidsbarrières, enz.)?

Betrokkenheid van belanghebbenden

Om dit werk te voltooien, zullen we samenwerken met belanghebbenden die betrokken zijn bij lokale, regionale en staatsbrede bosbouw, brandplanning, biomassabeheer en initiatieven voor personeels- en economische ontwikkeling. Daarnaast zullen we proberen inzichten te verkrijgen van industriële partners, houtachtige biomassaverwerkers en leden van onze lokale gemeenschap. Iedereen speelt een belangrijke rol bij het begrijpen van het ecosysteem en het bouwen van oplossingen om de doelstellingen van de provincie te bevorderen, ter ondersteuning van de beperking van natuurbranden, de gezondheid van bossen en stroomgebieden, klimaatbestendigheid en het vermogen van onze natuurlijke systemen om koolstof op te slaan.


Houtgeneratoren
bijvoorbeeld overheidspersoneel, bosbeheerders, boomverzorgers en boomverzorgingsbedrijven

Houtverwerkers
bijv. zagerijen, recycling van organische stoffen, compostering, bio-energie, biochar, enz.

Kopers van houtproducten
bijvoorbeeld particuliere bedrijven, lokale bewoners, organisatorische inkoop, agrarische gebruikers

Gemeenschapsgroepen
bijvoorbeeld gemeenschappen, non-profitorganisaties en specialisten op het gebied van personeelsontwikkeling

Contact

Als u een particuliere organisatie, overheidspartner, non-profitorganisatie, vertegenwoordiger van een gemeenschapsgroep of iemand anders bent die deel wil uitmaken van het gesprek, sluit u dan aan bij onze lijst met projectbelanghebbenden voor projectcommunicatie door het invullen van dit formulier.

Ons team zal vanaf juni 2024 maandelijkse projectupdates uitbrengen.

28 mei 2024 - Webinar: Brandhoutbanken en het hulpprogramma voor brandhoutbanken

Contactpunt

Heeft u vragen over het project strategie houtachtige biomassa, neem dan contact op met:
Josh Roberts op josh.roberts@larimer.gov