Rapporten worden meestal afgerond tegen juli van het lopende jaar voor het voorgaande jaareinde. Als je vragen hebt, bel dan (970) 498-5930.