Over Ons

Adult Protective Services ontvangt meldingen van mishandeling of zelfverwaarlozing van volwassenen die risico lopen en vanwege hun leeftijd of handicap niet in staat zijn voor zichzelf op te komen. Na een beoordeling zal de Adult Protective Services doorverwijzen om diensten te implementeren om de risico's te verminderen en verdere mishandeling te voorkomen.

Meldingen kunnen zowel tijdens reguliere kantooruren als buiten kantooruren worden gedaan bij de Intake voor beschermingsdiensten voor volwassenen op (970) 498-7770. Rapporten kunnen op elk moment worden gefaxt naar (970) 498-6995. Bel voor een noodgeval buiten kantooruren de plaatselijke politie of 911. De identiteit van verslaggevers wordt vertrouwelijk behandeld.

Verplichte rapportage

Vanaf 1 juli 2014 zijn bepaalde professionals verplicht om beschuldigingen van fysiek misbruik, seksueel misbruik, financiële uitbuiting en verwaarlozing door de verzorger te melden aan de wetshandhavingsinstantie waar de risicovolwassene verblijft. Vanaf 1 juli 2016 zijn dezelfde professionals en aanvullende entiteiten ook verplicht om mishandeling van risicovolwassenen met een verstandelijke en ontwikkelingsstoornis (IDD) te melden. Ga voor meer informatie over de verplichte rapportagevereisten in Colorado naar de Colorado Department of Human Services.

Links

Contact

  • Hotline voor volwassenenbescherming: 970-498-7770 (24/7 beantwoord)
  • Fysiek adres: 2555 Midpoint Drive, Suite F, Fort Collins, CO 80525
    Openingstijden lobby: 8 - 5 uur
  • Postadres: 1501 Blue Spruce Drive, Fort Collins, CO 80524