Colorado Werken/TANF

Colorado Works/Temporary Assistance to Needy Families (TANF) is een federaal programma dat financiële hulp biedt aan in aanmerking komende gezinnen van ten minste één ouder en één kind terwijl ze zich voorbereiden op, zoeken naar en/of behouden van werk. Grootouders of andere familieleden kunnen in aanmerking komen voor TANF-geldelijke bijstand voor kinderen die onder hun hoede zijn.

Als u bent goedgekeurd voor TANF, wordt u gevraagd deel te nemen aan een werkgerelateerde activiteit. Het benodigde aantal uren per week wordt bepaald door de leeftijd van je kinderen en of je al dan niet in een tweeoudergezin woont. Werkzaamheden zijn o.a.:

  • Goedgekeurde onderwijsprogramma's of training in beroepsvaardigheden
  • Vrijwilligerswerk of gemeenschapsdienst
  • Werkgereedheid en zoeken naar werk
  • Full- en parttime dienstverband

Hulp aan behoeftige gehandicapten (AND)

Geldbijstand voor personen jonger dan 60 jaar die leven met een handicap van zes maanden of langer waardoor ze niet kunnen werken.

Personen die de AND-uitkering ontvangen, komen ook in aanmerking voor het Disability Navigator Program - een programma dat AND-ontvangers helpt een hogere contante waarde te ontvangen door een aanvraag in te dienen voor de Supplemental Security Income (SSI)-uitkering. Meer informatie hier.

Hulp aan blinden

Biedt financiële hulp aan mensen met een laag inkomen van elke leeftijd die voldoen aan de definitie van blindheid van de sociale zekerheid.

Ouderdomspensioen (OAP)

Biedt hulp en gezondheidszorg voor mensen met een laag inkomen van 60 jaar en ouder.

Medicare-spaarprogramma's (MSP)

Programma's die uw Medicare A & B-premies en/of eigen bijdragen en eigen risico kunnen betalen.

Hulp bij begrafenissen

Biedt financiële steun om te helpen betalen voor begrafenis-, begrafenis- en/of crematiekosten voor personen van wie de nalatenschap onvoldoende is. Kijk voor meer informatie op de webpagina Uitvaartbegeleiding.

Links

Contact

Voor meer informatie:

Onze locaties:

  • Fort Collins - 1501 Blue Spruce Drive
  • Loveland - Peridoot Avenue 200
  • Estes Park - Brodie Avenue 1601