DTA

De Afdeling Slachtoffers/Getuigen helpt slachtoffers en getuigen van misdrijven door hen informatie en ondersteuning te geven gedurende het gehele strafrechtelijke proces. Deze steun helpt hen betrokken te zijn en hun inbreng te delen, en helpt hen ook te herstellen van het misdrijf.

Stuur ons een bericht:

Hoofdlijn: (970) 498-7200
Slachtoffervergoeding: (970) 498-7290
Getuige dagvaarding lijn: (970) 498-7280