Er zijn momenteel geen beperkingen op de stortplaats.

Voor actuele informatie over ongeplande sluitingen van stortplaatsen, bel de 24-uurs informatielijn voor stortplaatsen op (970) 498-5770. Zien Weer sluitingsbeleid. Abonneer u op sluitingsmeldingen.

Update programma voor vast afval

Deze informatie geeft een update over de onderhandelingen van Larimer County Solid Waste met Republic Services Group (RSG) voor de stortplaats, het centrale overslagstation en de Materials Recovery Facility (MRF), en geeft de verwachte volgende stappen voor het Solid Waste-programma weer.