HAE

Gastro-intestinale (GI) ziekte wordt veroorzaakt door een verscheidenheid aan verschillende ziekteverwekkende ziektekiemen die kunnen worden verkregen door het consumeren van besmet voedsel of dranken, contact met besmet recreatiewater, besmette dieren of hun omgeving, of besmette mensen. Deze ziektekiemen kunnen verschillende symptomen veroorzaken, zoals diarree, misselijkheid, braken, buikpijn, koorts, pijn in het lichaam, hoofdpijn en soms huiduitslag. Het personeel voor besmettelijke ziekten volgt en onderzoekt GI-ziekten die worden verspreid via voedsel, water, persoonlijk contact en contact met besmette dieren.

 

Meer informatie over gastro-intestinale aandoeningen

Wat is een Campylobacter-infectie?
Campylobacter-infectie, of campylobacteriose, is een infectieziekte die wordt veroorzaakt door de Campylobacter-bacterie. Het tast de maag en darmen aan en is een van de meest voorkomende diarreeziekten in de Verenigde Staten.  


Hoe vaak komt Campylobacter-infectie voor? 
CDC schat dat Campylobacter-infectie elk jaar meer dan 1.3 miljoen mensen in de VS treft. De meeste gevallen maken geen deel uit van erkende uitbraken en er komen meer gevallen voor in de zomer dan in de winter.
Wat zijn de symptomen van Campylobacter?
Symptomen zijn diarree (soms bloederig), koorts en buikkrampen. De diarree kan gepaard gaan met misselijkheid en braken. Symptomen beginnen meestal 2-5 dagen na inname van de Campylobacter-bacterie en duren meestal een week.


Hoe wordt Campylobacter verspreid?
De bacteriën kunnen worden ingenomen via besmette handen, voorwerpen, voedsel en water. Mensen die besmet raken met Campylobacter krijgen de bacterie in hun ontlasting (ontlasting). Als mensen hun handen niet goed wassen na gebruik van het toilet of het verschonen van luiers, en vervolgens omgaan met voedsel dat anderen zullen eten of voorwerpen die anderen in hun mond stoppen (bijvoorbeeld speelgoed), kunnen ze de bacterie verspreiden naar andere mensen. Andere veel voorkomende bronnen van Campylobacter zijn:

 • Rauw of onvoldoende verhit vlees (vooral gevogelte)
 • Ongepasteuriseerde melk
 • Huisdieren, voornamelijk puppy's en kittens, kunnen besmet zijn en kunnen de bacteriën via de ontlasting naar u verspreiden
 • Ook andere dieren zoals runderen en kippen kunnen Campylobacter bij zich dragen

 

Wanneer moet u uw zorgverlener bellen?
Neem contact op met uw zorgverlener als u diarree heeft die langer dan 3 dagen aanhoudt, of als u hoge koorts heeft, bloed in uw ontlasting heeft, of als u uitgedroogd raakt door diarree en/of braken.
 

Hoe wordt Campylobacter gediagnosticeerd?
Campylobacter-infectie wordt meestal gediagnosticeerd wanneer een laboratoriumtest Campylobacter detecteert in een ontlastingsmonster.
 

Hoe wordt een Campylobacter-infectie behandeld?
De meeste mensen met een Campylobacter-infectie herstellen zonder specifieke behandeling. Patiënten moeten extra drinken zolang de diarree aanhoudt. Antibiotica kunnen nodig zijn voor patiënten die erg ziek zijn of een hoog risico lopen op een ernstige ziekte, zoals mensen met een ernstig verzwakt immuunsysteem.


Hoe voorkom ik een Campylobacter-infectie?

 • Wees voorzichtig bij het hanteren van rauw gevogelte en vlees, en WAS UW HANDEN daarna. Was snijplanken, aanrechtbladen en kookgerei grondig om rauw gevogelte en vleessappen op te ruimen voordat u andere etenswaren gaat bereiden.
 • Kook vlees grondig
 • Gebruik geen ongepasteuriseerde melk of ongepasteuriseerde zuivelproducten
 • Handen wassen na het verschonen van luiers
 • Was de handen na het verschonen van de kattenbak of na nauw contact met dieren

 

Is er iets speciaals dat ik moet weten?

 • Was je handen nadat je naar het toilet bent geweest
 • Bereid geen eten voor anderen als u ziek bent
 • Voedselverwerkers moeten van het werk worden uitgesloten tot ten minste 24 uur nadat de diarree is verdwenen en er voldoende hygiëne kan worden gehandhaafd.
 • Kinderverzorgers - Kinderen en personeelsleden met campylobacteriose die diarree hebben, moeten worden uitgesloten tot ten minste 24 uur nadat de diarree is verdwenen. Ouders van gevallen moeten worden geadviseerd om hun kinderen tijdens deze periode van uitsluiting niet naar een andere kinderopvang te brengen. Zorgvuldig handen wassen moet worden gedaan na het verschonen van luiers en het toiletbezoek van kinderen.

 

Waarom onderzoekt de volksgezondheid gevallen van Campylobacter?
Het is de verantwoordelijkheid van de lokale gezondheidsafdeling om Campylobacter-gevallen te onderzoeken die in de gemeenschap zijn gemeld.  
De meeste mensen die besmet zijn met Campylobacter zijn enkele, sporadische gevallen. Soms zijn er echter uitbraken wanneer twee of meer mensen ziek worden door dezelfde bron.
 

Wat is een Cryptosporidium-infectie?
Cryptosporidium is een parasiet waarvan bekend is dat deze ziekte veroorzaakt die de maag aantast. De parasiet kan zowel mens als dier ziek maken. Cryptosporidium, of kortweg "Crypto", kan worden gevonden in water, voedsel, aarde of op oppervlakken of handen die zijn besmet met de uitwerpselen van mens of dier die met de parasiet zijn besmet.
 

Hoe vaak komt Cryptosporidium-infectie voor?
Cryptosporidium is vaak de belangrijkste oorzaak van uitbraken van door water overgedragen ziekten, gekoppeld aan recreatiewater in de Verenigde Staten. De parasiet komt voor in elke regio van de Verenigde Staten en over de hele wereld. Mensen die het meest waarschijnlijk besmet raken met Cryptosporidium zijn onder andere:

 • Kinderen die naar kinderopvangcentra gaan, inclusief kinderen van luierleeftijd
 • Kinderverzorgers
 • Ouders van besmette kinderen
 • Mensen die voor andere mensen zorgen met Cryptosporidium
 • Internationale reizigers
 • Backpackers, wandelaars en kampeerders die ongefilterd, onbehandeld water drinken
 • Mensen die drinken uit onbehandelde ondiepe, onbeschermde putten
 • Mensen, inclusief zwemmers, die water uit verontreinigde bronnen inslikken
 • Mensen die werken met vee en ander vee
 • Mensen blootgesteld aan menselijke uitwerpselen door seksueel contact
   

Wat zijn de symptomen van Cryptosporidium?
Symptomen van een Cryptosporidium-infectie beginnen over het algemeen 2 tot 10 dagen (gemiddeld 7 dagen) na blootstelling aan de parasiet. Symptomen zijn onder meer:

 • Waterige diarree
 • Maagkrampen of pijn
 • Uitdroging
 • Misselijkheid
 • Braken
 • Fever
 • Gewichtsverlies

Symptomen duren meestal ongeveer 1 tot 2 weken (met een bereik van enkele dagen tot 4 of meer weken) bij mensen met een gezond immuunsysteem. Sommige mensen met Cryptosporidium zullen helemaal geen symptomen hebben.
 

Hoe wordt Cryptosporidium verspreid?
Mensen moeten de parasiet inslikken of eten om besmet te raken. Cryptosporidium wordt meestal via het volgende verspreid:  

 • Water drinken of inslikken uit zwembaden of bubbelbaden. Cryptosporidium is een zeer winterharde parasiet en kan overleven in behandeld water.
 • Mensen die besmet raken, krijgen de parasiet in hun ontlasting. Zieke mensen die hun handen niet wassen na gebruik van de badkamer of het verschonen van luiers kunnen de parasiet verspreiden. 
 • Runderen en sommige huisdieren, waaronder honden en katten, kunnen besmet zijn en de parasiet via hun ontlasting naar u verspreiden. 
 • Contact met de kak van een geïnfecteerde persoon tijdens seksuele activiteit kan de parasiet naar anderen verspreiden.
   

Wanneer moet u uw zorgverlener bellen?
Neem contact op met uw zorgverlener als u diarree heeft die langer dan 3 dagen aanhoudt, of als u hoge koorts heeft, bloed in uw ontlasting heeft, of als u uitgedroogd raakt door diarree en/of braken.
 

Hoe wordt de diagnose Cryptosporidium gesteld?
Cryptosporidium-infectie wordt gediagnosticeerd wanneer een laboratoriumtest Cryptosporidium detecteert in een ontlastingsmonster.
 

Hoe wordt een Cryptosporidium-infectie behandeld?
Bij de meeste mensen verdwijnen de symptomen vanzelf binnen 1-3 weken. Het is belangrijk om extra te drinken om uitdroging te voorkomen. Mensen met een chronische ziekte (bijv. AIDS/HIV-patiënten) zullen mogelijk niet zo snel herstellen. Bel uw arts als de symptomen niet verdwijnen of erger worden.


Hoe voorkom ik een Cryptosporidium-infectie?

 • Drink geen water uit meren, beekjes, rivieren enz. tenzij het is behandeld om Cryptosporidium te doden of te verwijderen.  
 • Slik geen water uit zwembaden of spa's in.
 • Was uw handen voor het bereiden en opdienen van voedsel.  
 • Was altijd je handen na gebruik van het toilet.  
 • Was altijd de handen na het verschonen van luiers en zindelijkheidstraining.

Is er iets speciaals dat ik moet weten?

 • Bereid geen eten voor anderen.
 • Blijf thuis van het werk. Vooral als uw werk betrekking heeft op het omgaan met voedsel, het zorgen voor kleine kinderen of het werken met patiënten in een zorgomgeving.  
 • Kinderen met Cryptosporidium mogen niet naar de kinderopvang gaan, vooral niet als ze diarree hebben.
 • Cryptosporidium kan nog steeds in de poep worden uitgescheiden, zelfs nadat de diarree is gestopt. Zwem niet tot 2 weken nadat de diarree is gestopt.

 
Speciale omstandigheden

 • Voedselverwerkers - Voedselverwerkers moeten van het werk worden uitgesloten tot ten minste 24 uur nadat de diarree is verdwenen en adequate hygiëne kan worden gehandhaafd.
 • Kinderopvang - Kinderen en personeelsleden met Cryptosporidium die diarree hebben, moeten worden uitgesloten tot ten minste 24 uur nadat de diarree is verdwenen. Ouders van gevallen moeten worden geadviseerd om hun kinderen tijdens deze periode van uitsluiting niet naar een andere kinderopvang te brengen.

Zorgvuldig handen wassen moet worden gedaan na het verschonen van luiers en het toiletbezoek van kinderen.


Waarom onderzoekt de volksgezondheid gevallen van Cryptosporidium?
Het is de verantwoordelijkheid van de lokale gezondheidsafdeling om Cryptosporidium in de gemeenschap te onderzoeken. De gezondheidsafdeling houdt bij hoeveel mensen zijn gemeld met de ziekte en probeert het aantal blootgestelde mensen te beperken.  
De meeste mensen die besmet zijn met Cryptosporidium zijn enkele, sporadische gevallen. Soms zijn er echter uitbraken wanneer twee of meer mensen ziek worden door dezelfde bron. De gezondheidsafdeling houdt toezicht op Cryptosporidium in een poging uitbraken van de ziekte te identificeren en te stoppen. 
 

Wat is Giardia-infectie?
Giardia is een microscopisch kleine parasiet die de diarreeziekte veroorzaakt die bekend staat als Giardiasis.

 

Hoe vaak komt Giardia-infectie voor? 
Elk jaar worden in Colorado ongeveer 450 gevallen van giardiasis gemeld. Gevallen komen vaker voor in de zomer en herfst. Giardiasis heeft een wereldwijde distributie. Kinderen worden vaker besmet dan volwassenen. Meer gevallen doen zich voor in gebieden met slechte sanitaire voorzieningen en in instellingen met kinderen die niet zindelijk zijn, zoals kinderopvangcentra.


Wat zijn de symptomen van Giardia?
Symptomen beginnen 3-25 dagen (meestal 7-10 dagen) na inname van de Giardia-parasiet. Symptomen zijn onder meer:

 • Diarree en vettige ontlasting (faeces)
 • Maagkrampen, opgeblazen gevoel en gasvorming
 • Vermoeidheid, verlies van eetlust en gewichtsverlies
 • Symptomen kunnen 2-6 weken aanhouden, ze kunnen komen en gaan en soms langer aanhouden
   

Hoe wordt Giardia verspreid?
Giardia wordt aangetroffen in de ontlasting van geïnfecteerde mensen, wilde dieren en huisdieren. Giardia verspreidt zich wanneer geïnfecteerde mensen hun handen niet grondig wassen na gebruik van de badkamer of na contact met zieke mensen. Mensen met Giardia-infectie die gaan zwemmen als ze diarree hebben, kunnen recreatiewater zoals meren of rivieren, maar ook zwembaden besmetten. Dieren met een Giardia-infectie kunnen ook water besmetten. Giardia-infectie kan het gevolg zijn van het inslikken van besmet water. Reizigers naar landen waar Giardia veel voorkomt kunnen besmet raken zoals hierboven beschreven.
 

Wanneer moet u uw zorgverlener bellen?
Neem contact op met uw zorgverlener als u diarree heeft die langer dan 3 dagen aanhoudt, of als u hoge koorts heeft, bloed in uw ontlasting heeft, of als u uitgedroogd raakt door diarree en/of braken.
 

Hoe wordt Giardia gediagnosticeerd?
Uw zorgverlener zal u vragen om een ​​ontlastingsmonster in te dienen en laboratoriumtests uit te voeren om te zien of u besmet bent.


Hoe wordt Giardia-infectie behandeld?
De meeste mensen met een milde Giardia-infectie worden vanzelf beter. Medicijnen voorgeschreven door uw arts kunnen de ziekte verkorten.


Hoe voorkom ik een Giardia-infectie?

 • Oefen goede hygiëne. Was de handen grondig met water en zeep na gebruik van het toilet, voor het hanteren of eten van voedsel, na het verschonen van luiers.
 • Vermijd het drinken van onbehandeld water uit ondiepe putten, meren, rivieren, bronnen, vijvers en beekjes. Vermijd ook het inslikken van recreatiewater.
 • Wees je tijdens het reizen bewust van de risico's die verbonden zijn aan het drinken van water uit bepaalde gebieden.
 • Bescherm anderen door niet te zwemmen als u diarree heeft.
 • Was en schil rauwe groenten en fruit voor het eten.
   

Is er iets speciaals dat ik moet weten?

 • Was je handen nadat je naar het toilet bent geweest
 • Bereid geen eten voor anderen als u ziek bent.
 • Zieke personen die in de horeca of in de kinderopvang werken, mogen pas 24 uur na het stoppen van de diarree weer aan het werk.
 • Kinderen met Giardia mogen pas 24 uur nadat de diarree is gestopt naar de kinderopvang gaan.
 • Ga niet zwemmen als u diarree heeft.
   

Waarom onderzoekt de volksgezondheid gevallen van Giardia?
Het is de verantwoordelijkheid van de lokale gezondheidsafdeling om Giardia in de gemeenschap te onderzoeken. De gezondheidsafdeling houdt bij hoeveel mensen naar verluidt de ziekte hebben en probeert het aantal blootgestelde mensen te beperken.  


De meeste mensen die besmet zijn met Giardia zijn enkele, sporadische gevallen. Soms zijn er echter uitbraken wanneer twee of meer mensen ziek worden door dezelfde bron. De gezondheidsafdeling houdt Giardia in de gaten in een poging uitbraken van de ziekte te identificeren en te stoppen.  


Larimer County Department Health and Environment maakt deel uit van een monitoringsysteem van de Centers for Disease Control and Prevention dat onderzoekt waardoor mensen risico lopen om Giardia te krijgen.
 

 

Wat is een salmonella-infectie?
Salmonella zijn bacteriën die infecties (ziektes) kunnen veroorzaken die het darmkanaal, de urinewegen, de bloedbaan of ander lichaamsweefsel aantasten.  


Hoe vaak komt een salmonella-infectie voor?
De Centers for Disease Control and Prevention schatten dat Salmonella jaarlijks ongeveer 1.2 miljoen ziekten en 450 sterfgevallen veroorzaakt in de Verenigde Staten.


Mensen met het grootste risico op een ernstige ziekte door een salmonella-infectie zijn kinderen <5 jaar, volwassenen >65 jaar en mensen met een verzwakt immuunsysteem (bijvoorbeeld als gevolg van hiv, diabetes of kankerbehandeling).


Veel Salmonella-infecties worden niet gediagnosticeerd of gemeld, dus het werkelijke aantal gevallen kan veel hoger zijn.
 

Wat zijn de symptomen van salmonella?
De meeste mensen krijgen symptomen ongeveer 6-72 uur na blootstelling aan de bacterie.  
Symptomen kunnen zijn:

 • Diarree
 • Fever
 • Buikkrampen

De meeste ziekten met salmonella duren 4-7 dagen; sommige infecties kunnen ernstig zijn en ziekenhuisopname vereisen.


Een klein aantal mensen kan reactieve artritis ontwikkelen als gevolg van een salmonella-infectie.
 

Hoe wordt Salmonella verspreid?
Salmonella wordt meestal overgedragen op mensen door het eten van besmet voedsel. Salmonella komt op veel plaatsen in ons voedsel en onze omgeving voor. De bacteriën zijn te vinden in rauw vlees, eieren en ongepasteuriseerde zuivelproducten.

Salmonella-infecties kunnen optreden door het hanteren van / contact met bepaalde dieren of hun uitwerpselen (poep). Dieren zoals pluimvee (kuikens), vee, honden, katten en reptielen kunnen salmonella dragen en verspreiden naar mensen.
 

Wanneer moet u uw zorgverlener bellen?
Veel Salmonella-infecties gaan vanzelf over; Als de symptomen echter niet binnen een paar dagen verbeteren, raadpleeg dan uw zorgverlener.  


Baby's, jonge kinderen, ouderen of mensen met een verzwakt immuunsysteem lopen mogelijk meer risico op een ernstigere ziekte. Raadpleeg uw zorgverlener voor aanbevelingen.


Als u denkt dat u (of uw kind) uitgedroogd raakt door ziekte, zoek dan medisch advies
Raadpleeg uw arts als er bloed in de ontlasting of het braaksel zit
 

Hoe wordt Salmonella gediagnosticeerd?
Uw zorgverlener kan u vragen om een ​​monster van uw ontlasting (poep) of een ander exemplaar in te dienen voor onderzoek.
 

Hoe wordt een salmonella-infectie behandeld?
Als u moet braken of diarree heeft, zorg er dan voor dat u voldoende drinkt om uitdroging te voorkomen.
De meeste gevallen van salmonella verdwijnen vanzelf; degenen die risico lopen op complicaties of die een ernstige ziekte hebben, hebben mogelijk een behandeling met antibiotica nodig. Uw zorgverlener zal bepalen of antibiotica geschikt zijn voor uw geval.
 

Hoe voorkom ik een salmonella-infectie?

 • Vermijd het eten van rauw of onvoldoende verhit vlees en eieren; gebruik een thermometer voor voedselproducten om ervoor te zorgen dat vlees goed gaar is.
 • Verontreinig geen voedsel of keukenwerkoppervlakken met rauwe vleessappen.
 • Vermijd het drinken van rauwe (ongepasteuriseerde) melk of het consumeren van voedsel gemaakt met ongepasteuriseerde melk.
 • Was uw handen voor het eten of bereiden van voedsel, na gebruik van het toilet of na activiteit waarbij uw handen vuil zijn geworden.
 • Was de handen na het voeren, spelen met of verzorgen van dieren.
 • Was groenten en fruit voordat u ze eet.
   

Is er iets speciaals dat ik moet weten?
Als je werkzaam bent in de horeca, zorg of kinderopvang; of als u een kind heeft dat salmonella heeft en naar de kinderopvang gaat, neem dan contact op met uw plaatselijke volksgezondheidsinstantie voor advies over wanneer het veilig is om weer aan het werk/de kinderopvang te gaan.
Zelfs nadat de symptomen zijn verdwenen, kunt u nog steeds salmonellabacteriën in uw ontlasting kwijtraken, dus oefen goed uw handen te wassen.
 

Waarom onderzoekt de volksgezondheid gevallen van salmonella?
Het is de verantwoordelijkheid van de lokale gezondheidsafdeling om salmonella in de gemeenschap te onderzoeken. De gezondheidsafdeling houdt bij hoeveel mensen zijn gemeld met de ziekte en probeert het aantal blootgestelde mensen te beperken.  


De meeste mensen die besmet zijn met Salmonella zijn enkele, sporadische gevallen. Soms zijn er echter uitbraken wanneer twee of meer mensen ziek worden door dezelfde bron. De gezondheidsafdeling controleert Salmonella in een poging uitbraken van de ziekte te identificeren en te stoppen.  


Larimer County Department of Health and Environment maakt deel uit van een monitoringsysteem van de Centers for Disease Control and Prevention dat onderzoekt wat mensen in gevaar brengt om salmonella te krijgen
 

Wat is een shigatoxineproducerende ecoli (STEC)-infectie?
Shigatoxineproducerende E. coli zijn bacteriën die ernstige ziekte en zelfs de dood kunnen veroorzaken. Sommige E. coli zijn onschadelijk en leven in menselijke spijsverteringskanalen; bepaalde E. coli kunnen echter ziekte veroorzaken.


Hoe vaak komt STEC-infectie voor? 
CDC schat dat er elk jaar 265,000 infecties zijn in de VS. Colorado heeft gemiddeld ongeveer 214 gevallen per jaar (van 2013-2017). Veel STEC-infecties worden mogelijk niet gemeld, omdat sommige mensen geen medische zorg zoeken als ze ziek zijn of niet op hun ziekte worden getest.
 

Wat zijn de symptomen van STEC?
Bij de meeste mensen verschijnen de symptomen binnen 3-4 dagen nadat ze zijn blootgesteld aan de bron van STEC; de symptomen kunnen echter binnen 1 dag of zelfs 10 dagen na blootstelling optreden.
Symptomen van infectie met STEC kunnen zijn:

 • Buikkrampen
 • Diarree
 • Bloedige diarree
 • Braken
 • Fever

Ziekte kan variëren van mild tot levensbedreigend.


In sommige gevallen (~ 5-10%) kunnen mensen met de diagnose STEC een complicatie ontwikkelen die bekend staat als hemolytisch-uremisch syndroom (HUS), wat kan leiden tot nierfalen, blijvende schade of overlijden. Zeer jonge kinderen en ouderen hebben meer kans op het ontwikkelen van een ernstige ziekte.
 

Hoe wordt STEC verspreid?
Ziekte door STEC kan het gevolg zijn van het eten van voedsel dat besmet is, het consumeren van ongepasteuriseerde melk of producten gemaakt met ongepasteuriseerde melk, het drinken van besmet water, het inslikken van meerwater of ander onbehandeld water, contact met vee (vooral als u contact heeft met veepoep) inclusief aaien dierentuinen, of contact met uitwerpselen van mensen die besmet zijn met STEC.
 

Wanneer moet u uw zorgverlener bellen?
Neem contact op met uw zorgverlener als u diarree heeft die langer dan 3 dagen aanhoudt, of als u hoge koorts heeft, bloed in uw ontlasting heeft, of als u uitgedroogd raakt door diarree en/of braken.
 

Hoe wordt STEC gediagnosticeerd?
STEC kan worden vastgesteld door uw ontlasting in een laboratorium te testen. 
 

Hoe wordt STEC-infectie behandeld?
Gehydrateerd blijven is belangrijk als je STEC hebt. Antibiotica worden meestal niet voorgeschreven voor deze infectie; neem contact op met uw provider om te zien wat wordt aanbevolen. Middelen tegen diarree (zoals Immodium) mogen niet worden gebruikt om STEC te behandelen zonder uw zorgverzekeraar te raadplegen, omdat ze de ziekte kunnen verergeren.
 

Hoe voorkom ik STEC-infectie?

 • WAS JE HANDEN!
 • Na gebruik van het toilet of het verschonen van luiers
 • Voor het bereiden van voedsel
 • Na contact met dieren of hun omgeving
 • Kook vlees grondig; gebruik een thermometer om te controleren of het voedsel voldoende gaar is. Ga voorzichtig om met rauw vlees, zodat het sap geen andere oppervlakken of voedsel besmet; was handen, toonbanken, snijplanken en keukengerei nadat ze rauw vlees hebben aangeraakt.
 • Vermijd rauwe melk en ongepasteuriseerde zuivelproducten en ongepasteuriseerde sappen
 • Vermijd het inslikken van water tijdens het zwemmen


Is er iets speciaals dat ik moet weten?
Voor STEC-gevallen die naar de kinderopvang gaan of voor degenen die in de gezondheidszorg, kinderopvang of voedselvoorziening werken, kan uw plaatselijke gezondheidsafdeling u advies geven over wanneer het veilig is voor u om weer aan het werk te gaan of voor uw kind om terug te keren naar een kinderopvangcentrum. 
Goed handen wassen is belangrijk in de tijd dat je klachten hebt, maar ook in de week na je ziekte. 


Waarom onderzoekt de volksgezondheid STEC-zaken?
Public Health kan contact met u opnemen om te zien of het mogelijk is de bron van uw ziekte te achterhalen en om u informatie te geven over hoe u de infectie niet naar anderen kunt verspreiden. Ze zullen u vragen stellen over mogelijke blootstellingen zoals reisgeschiedenis, gegeten voedsel, blootstelling aan dieren en water. Alle informatie die tijdens de interviews wordt verzameld, is vertrouwelijk.
 

Wat is Shigella-infectie?
Shigella is een bacterie die een ziekte veroorzaakt die shigellose wordt genoemd.


Hoe vaak komt Shigella-infectie voor? 
Shigella-bacteriën kunnen ernstige ziekten veroorzaken bij zuigelingen, ouderen of mensen met een verzwakt immuunsysteem. Reizigers naar ontwikkelingslanden, jonge kinderen en mannen die seks hebben met mannen lopen het grootste risico op besmetting.
In de VS schat de CDC dat er elk jaar 500,000 gevallen van shigella zijn.


Wat zijn de symptomen van Shigella?
Mensen die een Shigella-infectie krijgen, beginnen gewoonlijk ongeveer 1-2 dagen na het ontmoeten van de bacterie ziektesymptomen te krijgen.  

Symptomen zijn onder meer:

 • Diarree (soms bloederig),
 • Fever 
 • Buikpijn
 • De behoefte voelen om te poepen, zelfs als de darmen leeg zijn


Symptomen duren meestal 5-7 dagen, maar kunnen soms weken aanhouden.

Sommige mensen hebben helemaal geen symptomen (maar kunnen de bacterie toch doorgeven aan anderen).


Hoe wordt Shigella verspreid?
Shigella is erg besmettelijk en slechts een paar bacteriën kunnen mensen ziek maken. Shigella kan worden verspreid door mensen die ziektekiemen op hun handen krijgen en vervolgens hun voedsel of hun mond aanraken of door voedsel te eten dat is bereid door iemand die ziek is van Shigellose. Andere bronnen kunnen zijn van het verschonen van luiers van een ziek kind of de zorg voor iemand die ziek is van Shigella; recreatief water inslikken tijdens het zwemmen (bijv.: meer, rivier); of blootstelling aan ontlasting hebben tijdens seksueel contact met iemand die ziek is of onlangs ziek is geweest met Shigella.


Wanneer moet u uw zorgverlener bellen?
Neem contact op met uw zorgverlener als u koorts, bloederige diarree, ernstige maagkrampen heeft, als u uitgedroogd raakt of als de symptomen niet verdwijnen.


Hoe wordt Shigella gediagnosticeerd?
Uw zorgverlener kan laboratoriumtests bestellen om vast te stellen welke ziektekiem uw ziekte heeft veroorzaakt.


Hoe wordt Shigella-infectie behandeld?
De meeste mensen herstellen vanzelf zonder behandeling binnen ongeveer 5-7 dagen; zorg voor voldoende vocht om uitdroging te voorkomen. Zorgverleners kunnen antibiotica voorschrijven aan mensen die ernstig ziek zijn. Als uw zorgverlener antibiotica voorschrijft en u wordt niet binnen een paar dagen beter, waarschuw dan uw zorgverlener.

Mensen met Shigella mogen geen medicijnen tegen diarree gebruiken (bijv. Loperamide/Immodium), omdat deze de symptomen kunnen verergeren


Hoe voorkom ik Shigella-infectie?

 • Verminder de kans op het krijgen van Shigella door regelmatig de handen te wassen met water en zeep voordat u voedsel bereidt of eet,
 • Na het verschonen van luiers of het helpen van anderen bij het toiletbezoek
 • Vermijd het inslikken van water uit vijvers, meren of ander recreatief water
 • Volg tijdens het reizen de richtlijnen voor veilig eten en water (drink alleen flessenwater, gekookt of chemisch behandeld water; eet alleen vers gekookt en warm geserveerd voedsel of fruit dat u zelf kunt schillen.)
 • Vermijd seks met mensen die diarree hebben of onlangs hebben gehad.


Is er iets speciaals dat ik moet weten?
Bereid geen eten voor anderen als u Shigella heeft.  


Mensen die Shigella hebben en in de kinderopvang, de horeca of de gezondheidszorg werken, hebben meer kans om hun ziekte op anderen over te brengen als ze werken terwijl ze ziek zijn. Neem contact op met uw plaatselijke gezondheidsafdeling om te bespreken wanneer het voor u veilig is om weer aan het werk te gaan.


Blijf thuis van school, kinderopvang of werk totdat uw gezondheidsafdeling zegt dat het goed is om terug te keren.


Als u Shigella heeft, ga dan niet zwemmen terwijl u diarree heeft.


Als je Shigella hebt, heb dan een week geen seks nadat je diarree is verdwenen.


Waarom onderzoekt de volksgezondheid Shigella-gevallen?
Het is de verantwoordelijkheid van de lokale gezondheidsafdeling om Shigella in de gemeenschap te onderzoeken. De gezondheidsafdeling houdt bij hoeveel mensen de ziekte krijgen en probeert het aantal blootgestelde mensen te beperken.  


Soms zijn er uitbraken wanneer twee of meer mensen ziek worden door dezelfde bron. De gezondheidsafdeling houdt Shigella in de gaten in een poging uitbraken van de ziekte te identificeren en te stoppen.  


Laboratoria en zorgverleners zijn verplicht om gevallen van Shigella te melden aan de lokale of nationale gezondheidsafdeling. Als is gemeld dat u een Shigella-infectie heeft, zal de gezondheidsafdeling waarschijnlijk contact met u opnemen om te proberen de bron van uw ziekte te achterhalen en om u te helpen voorkomen dat u de infectie naar anderen verspreidt.