Onze missie

Onze missie is om samen te werken met alle medewerkers van Larimer County, gekozen functionarissen en zakenpartners om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van de digitale activa en technologiesystemen van Larimer County te ondersteunen. De reeks beschermingen die we bieden, zal worden bepaald door de missie/bedrijfsdoelstellingen van Larimer County en een voortdurende evaluatie en prioritering van IT-gerelateerde risico's. De vijf onderstaande functies sturen onze acties bij het nastreven van onze missie en zijn bedoeld om een ​​operationele cultuur te bevorderen die zich bewust is van en zich dynamisch aanpast aan cyberbeveiligingsrisico's.

  • Identificeren - Ontwikkel het begrip van de organisatie om cyberbeveiligingsrisico's voor systemen, bedrijfsmiddelen, gegevens en mogelijkheden te beheren.
  • Beschermen – Ontwikkel en implementeer de juiste waarborgen om te zorgen voor een goede IT-ondersteuning van Larimer County-services.
  • Detecteren – Ontwikkel en implementeer de middelen om het optreden van een cyberbeveiligingsgebeurtenis te identificeren.
  • Reageren – Ontwikkel en implementeer de acties die nodig zijn om met een gedetecteerde cyberbeveiligingsgebeurtenis om te gaan.
  • Herstellen - Ontwikkel en implementeer veerkrachtplannen en herstel alle mogelijkheden of services die zijn geschaad als gevolg van een cyberbeveiligingsgebeurtenis.

De CIA-triade

Het cyberbeveiligingsprogramma van Larimer County IT wil dit aanpakken Vertrouwelijkheid, Integriteit en Beschikbaarheid, ook bekend als de CIA-triade, van digitale middelen in Larimer County. Vertrouwelijkheid heeft tot doel ervoor te zorgen dat de juiste mensen toegang hebben tot de juiste informatie. Integriteit van gegevens betekent dat deze tijdens hun levenscyclus niet op ongeoorloofde wijze zijn gewijzigd; het handhaven van de nauwkeurigheid van gegevens en het verbeteren van de betrouwbaarheid ervan. Beschikbaarheid van gegevens betekent dat de hardware en software (dat wil zeggen servers en opslag) naar behoren functioneren en dat de gegevens met succes toegankelijk zijn. Larimer County IT gebruikt verschillende tactieken om ervoor te zorgen dat alle drie de facetten van de CIA-triade worden bereikt. Deze omvatten het inzetten van een uitgebreide antivirusoplossing, robuuste firewalls, redundante opslagoplossingen en juiste gegevensversleuteling om ervoor te zorgen dat Larimer County-services beschikbaar blijven voor onze burgers.

Beveilig Larimer

Om het juiste toezicht en de striktheid van onze cyberbeveiligingsinitiatieven te bieden, heeft Larimer County IT ons 'Secure Larimer'-programma gelanceerd. Om dit programma vooruit te helpen, heeft Larimer County een Operations and Security Lead aangenomen die zich toelegt op de beveiliging en beschikbaarheid van de digitale middelen van Larimer County. Dit programma zet stapsgewijze stappen in de richting van het vervullen van onze beveiligingsmissie. Lees hieronder meer over het 'Secure Larimer'-programma.

Het krachtigste wapen tegen hackers, phishers en cybercriminelen is het personeelsbestand van Larimer County. Het Secure Larimer-programma is bedoeld om ons hele team in staat te stellen om 'phishing'-e-mails, onveilige websites en andere mogelijkheden voor snode personen te identificeren om Larimer County-gegevens in handen te krijgen. IT faciliteert training en opleiding om ervoor te zorgen dat onze eindgebruikers weten hoe ze verantwoordelijke en waakzame 'cyberburgers' kunnen zijn en hoe ze onze gegevens veilig kunnen houden.

Verlies van gegevens door diefstal of verlies van een mobiel apparaat, zoals een laptop, vormt een aanzienlijk risico. Sommige statistieken geven aan dat er ongeveer elke minuut een laptop wordt verloren of gestolen; waardoor de gegevens van Larimer County in verkeerde handen zouden kunnen vallen. Het Secure Larimer-programma probeert dit te voorkomen door middel van een initiatief om alle gegevens op laptops die eigendom zijn van en worden beheerd door Larimer County IT te versleutelen. Hierdoor worden de gegevens op de laptop ontoegankelijk voor een potentiële dief of hacker, waardoor onze digitale activa worden beveiligd tegen verlies.

Hoewel niemand een cyberbeveiligingsincident wil meemaken, zal het veel minder storend zijn als we goed voorbereid zijn. Het Secure Larimer-programma werkt hard aan het opzetten van een incidentresponsplan voor het geval Larimer County het slachtoffer wordt van wijdverspreide virussen, hacking, cybercriminaliteit of een andere kwaadaardige aanval. Een cyberbeveiligingsgebeurtenis kan het volgende omvatten:

  • Gedistribueerde Denial of Service-aanvallen
  • E-mail phishing
  • Ransomware
  • Gegevensbreuken

Elk van deze aanvallen kan leiden tot verstoring van de diensten van Larimer County aan onze burgers. We moeten voorbereid zijn om een ​​incident als dit op te sporen, erop te reageren en ervan te herstellen. Ons incidentresponsplan maakt gebruik van middelen uit heel Larimer County om de verstoring van de provinciale diensten tot een minimum te beperken.

Innovation

Contact

200 W. Eikenstraat
Fort Collins, CO 80521
(970) 498-5000
Openingstijden: 7 - 30 uur, maandag t/m vrijdag