shr

Gedetineerden worden aangemoedigd om via videobezoek contact te houden met vrienden en familie. Bezoekaanvragen moeten door de gedetineerden worden ingediend. Videobezoek kan extern plaatsvinden via vrijwel elke smartphone of pc met internetverbinding met webcam en microfoon.  

Regels voor videobezoeken

Het niet naleven van een regel leidt tot beëindiging van de bezoekrechten.

  • Bezoeken worden gecontroleerd en geregistreerd

  • Neem contact op met de leverancier van videobezoeken voor terugbetalingen

  • Bezoeken die in strijd zijn met de verschijning van een gedetineerde of het werkschema van een gedetineerde werknemer worden niet gehonoreerd

  • Het weergeven van bendegerelateerde symbolen, thema's of kleuren is verboden

  • Vulgair taalgebruik en afbeeldingen zijn verboden

  • Naaktheid is verboden

  • Seksueel expliciete activiteit is verboden

  • Het personeel kan op elk moment en naar eigen goeddunken een bezoek weigeren, wijzigen of annuleren