Veilige en verifieerbare identificatie is vereist op alle nieuwe titels, dubbele titels, nieuwe registraties, nieuwe tijdelijke registratievergunningen en nieuwe aanplakbiljetten. De identificatie moet worden verstrekt door de eigenaar van het record of een volmacht aangeboden door de makelaar. De agent moet een veilige en verifieerbare identificatie hebben om de transactie te voltooien. Transacties in commercieel eigendom of pandrecht vereisen een machtigingsbrief.

criteria

Invaliditeitsplaten en/of plakkaten worden afgegeven aan een voertuig of persoon wanneer iemand gehandicapt is met kwalificatiecriteria zoals hieronder vermeld:

  • Personen die geen zestig meter kunnen lopen zonder te stoppen om uit te rusten
  • Personen die niet kunnen lopen zonder het gebruik van of hulp van een beugel, wandelstok, kruk, een andere persoon, prothese, rolstoel of ander hulpmiddel
  • Personen die door een longziekte zodanig beperkt zijn dat het geforceerde (ademhalings) expiratoire volume van de persoon gedurende één seconde, gemeten door spirometrie, minder is dan één liter, of de arteriële zuurstofspanning is minder dan zestig mm/hg in kamerlucht of bij rust uit.
  • Personen die draagbare zuurstof gebruiken
  • Personen die een zodanige hartaandoening hebben dat de functionele beperkingen van de persoon in ernst worden geclassificeerd als Klasse III of Klasse IV volgens de normen die zijn vastgesteld door de American Heart Association
  • Personen die ernstig beperkt zijn in hun vermogen om te lopen vanwege een artritische, neurologische of orthopedische aandoening

Gehandicaptenborden of plakkaten stellen de bestuurder in staat te parkeren in de speciaal gemarkeerde parkeerzones. Plakkaten moeten van de achteruitkijkspiegel of het raam worden verwijderd wanneer het voertuig in beweging is.

Registratietypen

Er zijn drie soorten registratie beschikbaar:

  1. Alleen permanente kentekenplaten - Aanvraagkosten worden berekend op dezelfde kosten als voor kentekenplaten en worden uitgereikt aan een persoon met een handicap die een voertuig bezit en bestuurt.
  2. Permanente borden - Voor personen met een blijvende handicap die geen of meer dan één voertuig bezitten. Er wordt een plakkaat uitgegeven dat in het voertuig moet worden geplaatst wanneer de persoon met een handicap rijdt. Het plakkaat is overdraagbaar van het ene voertuig naar het andere. Hiervoor is wel elke drie jaar hercertificering vereist.
  3. Tijdelijke borden - Deze worden voor een periode van maximaal drie maanden verstrekt aan een persoon met een tijdelijke handicap.

Na goedkeuring kunt u de volgende combinaties krijgen: (1) set borden, (2) een set borden en een aanplakbiljet of (3) 2 aanplakbiljetten.

Zie de staat Colorado voor meer informatie pamflet over parkeerrechten voor personen met een handicap.

Aanvraag

Een DR2219-toepassing voor parkeerrechten voor personen met een handicap moet volledig worden ingevuld in het bijzijn van een medische professional. De ingevulde aanvraag is nodig om de plakkaten en/of kentekenplaten te verkrijgen. Ingevulde aanvragen kunnen persoonlijk worden ingediend op een van onze locaties of worden gemaild naar:

Larimer County Clerk & Recorder 
Divisie Voertuigvergunningen 
Postbus 1429 
Fort Collins, CO 80522