Volmacht is een wettelijk instrument dat iemand machtigt om op te treden als de advocaat of agent van de concessieverlener (eigenaar van het voertuig). Dit document kan worden gebruikt bij het kopen of verkopen van een voertuig, bij het afgeven van een dubbele titel en als iemand anders dan de eigenaar van het voertuig naar het kantoor komt om de titel en/of registratie voor de eigenaar te verkrijgen.

Veilige en verifieerbare identificatie is vereist op alle volmachtformulieren. Algemene en militaire volmachten vereisen een DR2842 - Aanvullende veilige en verifieerbare identificatie-informatie en attest clausule in combinatie met de volmacht om in overeenstemming te zijn met de federale regelgeving.

Er zijn verschillende soorten volmachtformulieren. Ze zijn als volgt:

  1. Specifieke/beperkte volmachten - Kopieën zijn niet acceptabel om eigendomstransacties te voltooien. Een kopie is acceptabel bij het voltooien van een registratietransactie. Dit type volmacht is beperkt tot wat in het document is gedefinieerd en moet een veilige en identificeerbare identificatie van de concessieverlener bevatten. Het formulier DR2175 is verkrijgbaar bij de autodealer of kan worden gedownload.
  2. Algemene volmacht - Een kopie is acceptabel. Met dit document kan de advocaat in feite alle handelingen verrichten. EEN DR2842 - Aanvullende veilige en verifieerbare identificatie-informatie en attest clausule is vereist in combinatie met de volmacht om in overeenstemming te zijn met de federale regelgeving.
  3. Militaire volmacht - Dit type volmacht kan specifiek of algemeen zijn. Het vermeldt het type op het document. Als het document een algemene volmacht is, is een kopie acceptabel. Als het een beperkte volmacht betreft, wordt een kopie niet geaccepteerd. EEN DR2842 - Aanvullende veilige en verifieerbare identificatie-informatie en attest clausule is vereist in combinatie met de volmacht om in overeenstemming te zijn met de federale regelgeving.
  4. Veilige volmacht - Een dealer gebruikt dit type wanneer hij wacht op een titel van een lienholder of wacht op een dubbele titel.

Houd er rekening mee dat:

  • Volmachtformulieren mogen geen wijzigingen of doorhalingen bevatten of het document is nietig.
  • Indien een persoon is benoemd tot volmacht op a specifiek volmachtformulier, dat kan die persoon niet volmacht toekennen aan een andere persoon.
  • Indien een persoon is benoemd tot volmacht op a algemeen volmachtformulier, kunnen zij een volmacht toekennen aan een andere persoon om de specifiek volmacht.
  • Wanneer de volmachtgever is overleden, is het document niet meer geldig.