Over Larimer County Economic and Workforce Development's Veterans Services

Het Amerikaanse ministerie van Arbeid en de Larimer County Economic and Workforce Development leggen grote nadruk op dienstverlening aan veteranen, vooral aan recentelijk gescheiden veteranen, en aan mensen met een arbeidsongeschiktheid of een andere belemmering voor werk. We weten dat het niet altijd gemakkelijk is om na militaire dienst een baan te vinden. De Larimer County Economic and Workforce Development werkt met u samen om een ​​baan te vinden na militaire dienst. De Larimer County Economic and Workforce Development werkt met u samen om uw training, werkethiek en vaardigheden te gebruiken, te promoten en uit te breiden om u te helpen een geweldige carrière te ontwikkelen en een lonende baan te vinden.

Wie is een in aanmerking komende veteraan?

Op basis van de vereisten onder de Employment Security Act, een in aanmerking komende veteraan:

  1. Heeft meer dan 180 dagen in actieve dienst gediend en werd ontslagen of vrijgelaten met een ander dan oneervol ontslag.
  2. Werd ontslagen of ontheven van actieve dienst vanwege een arbeidsongeschiktheid, ongeacht de duur van het dienstverband.
  3. Was lid van een reservecomponent op grond van een bevel tot actieve dienst overeenkomstig sectie 12301(a),(d) of (g), 12302 of 12304 van titel 10, diende in actieve dienst tijdens een periode van oorlog of in een campagne expeditie waarvoor een campagnebadge is geautoriseerd en werd ontslagen of ontheven van een dergelijke taak. Nationale Garde-eenheden vallen alleen onder deze categorie als een campagnebadge is geautoriseerd.

Wie is een in aanmerking komende persoon?

Een in aanmerking komende persoon komt in aanmerking voor diensten voor economische en personeelsontwikkeling voor veteranen op basis van de volgende criteria:

  1. De echtgenoot van een persoon die is overleden aan een dienstgerelateerde handicap,
  2. De echtgeno(o)t(e) van een lid van de strijdkrachten dat in actieve dienst is en die, op het moment van de aanvraag om bijstand op grond van dit hoofdstuk [USCS § § 4101 e.v.], is vermeld op grond van artikel 556 van titel 37 en de daaronder uitgevaardigde voorschriften, door de betrokken secretaris in een of meer van de categorieën is gedurende in totaal negentig dagen op de lijst geplaatst: (i) vermist, (ii) tijdens zijn dienst gevangen genomen door een vijandige strijdmacht of, (iii) gedwongen vastgehouden of geïnterneerd in de lijn van de plicht door een buitenlandse regering of mogendheid OF
  3. De echtgeno(o)t(e) van een persoon met een blijvende totale handicap als gevolg van een aldus beoordeelde dienstgerelateerde handicap bestond.

Wat is Veterans Priority of Service?

Federale wet- en regelgeving vereist dat alle door het ministerie van Arbeid gefinancierde personeelsprogramma's voorrang verlenen aan:

  1. Veteranen die dienden in de actieve militaire, marine- of luchtdienst en die werden ontslagen onder andere dan oneervolle omstandigheden; en,
  2. In aanmerking komende echtgenoten van die veteranen die totale dienstgerelateerde handicaps hebben of die zijn overleden als gevolg van servicegerelateerde handicaps.

Prioriteit van dienstverlening betekent dat die veteranen en in aanmerking komende echtgenoten, die voldoen aan alle geschiktheidsvereisten voor een programma of dienst, eerder toegang krijgen tot dat programma of die dienst of in plaats van personen die niet in aanmerking komen voor prioriteit van dienstverlening.

Formulier triage veteranen

“Dit formulier wordt gebruikt om te bepalen of u in aanmerking komt voor aanvullende diensten en is uitsluitend bedoeld om prioriteit te geven aan In aanmerking komende veteranen en in aanmerking komende echtgenoten of personen die aan bepaalde criteria voldoen. Deze informatie wordt op vrijwillige basis opgevraagd en zal bewaard worden vertrouwelijk. Weigering om de informatie te verstrekken zal u niet blootstellen aan nadelige gevolgen.”

Open het formulier

Download een printvriendelijke PDF van dit formulier
Als u geen verwijzingsvakje heeft aangevinkt en u wilt dat medewerkers van Economic and Workforce Development contact met u opnemen, bel dan (970) 498-6600.