shr

Kennisgeving van beleid onder de Americans with Disabilities Act

Volgens de Americans with Disabilities Act (ADA) zal Larimer County een redelijke accommodatie bieden aan gekwalificeerde personen met een handicap die hulp nodig hebben. Services kunnen worden geregeld met een opzegtermijn van ten minste zeven werkdagen.

"Walk-in"-verzoeken voor hulphulpmiddelen en -diensten zullen voor zover mogelijk worden gehonoreerd, maar zijn mogelijk niet beschikbaar als er geen voorafgaande kennisgeving wordt verstrekt. 

Om diensten aan te vragen

Een klacht indienen

Lees meer over toegankelijkheid in Larimer County

ADA coördinator

Plaatsvervangend Chris Smith

ADA coördinator

(970) 498-5158

smithca@co.larimer.co.us