shr

Gedetineerden worden aangemoedigd om contact te houden met vrienden en familie door middel van videovisitatie. Videovisitatie kan off-site plaatsvinden via vrijwel elke smartphone of pc met internetverbinding met webcam en microfoon.  

Regels voor videobezoeken

Het niet naleven van een regel leidt tot beëindiging van de bezoekrechten.

  • Bezoeken worden gecontroleerd en geregistreerd

  • Neem contact op met de leverancier van videobezoeken voor terugbetalingen

  • Bezoeken die in strijd zijn met de verschijning van een gedetineerde of het werkschema van een gedetineerde werknemer worden niet gehonoreerd

  • Het weergeven van bendegerelateerde symbolen, thema's of kleuren is verboden

  • Vulgair taalgebruik en afbeeldingen zijn verboden

  • Naaktheid is verboden

  • Seksueel expliciete activiteit is verboden

  • Medewerkers kunnen te allen tijde naar eigen goeddunken een bezoek weigeren, wijzigen of annuleren.

  • Bezoek op locatie wordt zeven dagen per week aangeboden. Bezoeken worden geïnitieerd door gedetineerden zonder voorafgaande planning.